Cô Nguyễn Thị Huyền, trường THCS Bần Yên Nhân tích cực sáng tạo trong giảng dạy

Cô Nguyễn Thị Huyền, trường THCS Bần Yên Nhân tích cực sáng tạo trong giảng dạy

Với kinh nghiệm 20 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Nguyễn Thị Huyền, giáo viên tiếng Anh, trường THCS Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào luôn được các thầy cô giáo nể phục, được các em học sinh yêu mến bởi cách giảng dạy sáng tạo và hiệu quả.

 3 năm trước