Xử lý tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông

Xử lý tội phạm lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thời gian qua các sở ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 10 tháng trước