Tiếng hát người chiến sĩ Công an Nhân dân

Tiếng hát người chiến sĩ Công an Nhân dân

5 tháng trước
Ca cảnh chèo: Hưng Yên mùa xuân về

Ca cảnh chèo: Hưng Yên mùa xuân về

10 tháng trước
Khát vọng Hưng Yên

Khát vọng Hưng Yên

10 tháng trước
Hưng Yên miền khát vọng

Hưng Yên miền khát vọng

12 tháng trước
Gửi trọn niềm tin

Gửi trọn niềm tin

2 năm trước
Ca nhạc: Hát vang bài ca tuổi trẻ

Ca nhạc: Hát vang bài ca tuổi trẻ

2 năm trước
Hưng Yên trên đường mới

Hưng Yên trên đường mới

2 năm trước
Hưng Yên bài ca vang xa

Hưng Yên bài ca vang xa

3 năm trước
 Khúc ca mùa xuân quê hương.

Khúc ca mùa xuân quê hương.

3 năm trước
Chung dệt bức tranh quê

Chung dệt bức tranh quê

3 năm trước