Giá trị thiết thực những bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 4, 12.06.2024 | 09:35:58

Thông qua các bài viết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã truyền đi thông điệp về nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Đặc biệt là những bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về đường lối đổi mới đối ngoại của Đảng và nhà nước .

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Phát huy vai trò của các ban công tác mặt trận ở khu dân cư

  Phát huy vai trò của các ban công tác mặt trận ở khu dân cư

   1 ngày trước

 • Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

  Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

   1 ngày trước

 • Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

  Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

   1 ngày trước

 • Huyện Kim Động tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông tạo động lực cho sự phát triển toàn diện

  Huyện Kim Động tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông tạo động lực cho sự phát triển toàn diện

   2 ngày trước

 • Cần tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

  Cần tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

   2 ngày trước