Quan tâm trùng tu, cải tạo đền thờ Bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu của Bác Hồ

Thứ 7, 18.05.2024 | 21:10:53

Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng và khánh thành năm 2005 tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến. Hiện nay đang được các cấp ở huyện Khoái Châu cùng chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng khuôn viên đền.

HYTV

Tin cùng chuyên mục