Huyện Phù Cừ tạo đồng thuận sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Thứ 6, 01.03.2024 | 09:25:46

Thực hiện Chỉ đạo của Tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, sau khi biết được chủ trương sẽ sáp nhập 2 xã là Tiên Tiến và Minh Tiến, huyện Phù Cừ đã chỉ đạo chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận.

HYTV

Tin cùng chuyên mục