Thành phố Hưng Yên: Trên 300 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi

Thành phố Hưng Yên: Trên 300 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi

Do sự buông lỏng quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố Hưng Yên nên hệ thống thủy lợi đã bị nhiều hộ dân lấn chiếm, cơi nới xây dựng nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi.

 7 năm trước