Hưng Yên: Năm học 2017 - 2018, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8

Hưng Yên: Năm học 2017 - 2018, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1962 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 5 năm trước