Đảm bảo an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế

Thứ 2, 02.10.2023 | 08:34:20

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm tốt công tác an sinh xã hội. Tỉnh đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp mang tính đột phá giúp người dân giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Cộng đồng sáng tạo- Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AISD vào năm 2030

  Cộng đồng sáng tạo- Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AISD vào năm 2030

   3 giờ trước

 • Thu hút gần 900 triệu USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

  Thu hút gần 900 triệu USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp

   4 giờ trước

 • Quy định mức chi cho công tác giải phóng mặt bằng

  Quy định mức chi cho công tác giải phóng mặt bằng

   4 giờ trước

 • Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kim Động sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

  Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Kim Động sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV

   1 ngày trước

 • Điểm tựa cho những người từng lầm lỡ

  Điểm tựa cho những người từng lầm lỡ

   2 ngày trước