Tuổi trẻ Hưng Yên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ 5, 23.06.2022 | 09:05:21

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thế hệ trẻ chính là bảo vệ cho tương lai của đất nước, dân tộc. Vấn đề này đang được các cấp bộ Đoàn ở tỉnh Hưng Yên quan tâm và có nhiều việc làm cụ thể để giữ vững những giá trị cốt lõi trong nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Lực lượng vũ trang Văn Giang – Đơn vị xuất sắc toàn diện

  Lực lượng vũ trang Văn Giang – Đơn vị xuất sắc toàn diện

   19 giờ trước

 • Ân Thi đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu, cụm công nghiệp

  Ân Thi đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu, cụm công nghiệp

   19 giờ trước

 • Giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

  Giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

   19 giờ trước

 • Giao ban UBND tỉnh

  Giao ban UBND tỉnh

   20 giờ trước

 • Chỉ huy Quân sự xã Đoàn Đào, phát huy vai trò lãnh đạo công tác quân sự

  Chỉ huy Quân sự xã Đoàn Đào, phát huy vai trò lãnh đạo công tác quân sự

   1 ngày trước