Hiệu quả từ việc đấu tranh chống tiêu cực của Đài PT&TH Hưng Yên

Thứ 4, 22.06.2022 | 10:47:27

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đài đã chủ động, tích cực chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; của cấp ủy và chính quyền đến với nhân dân trong tỉnh; góp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh. Đồng thời Đài luôn đi đầu trong cuộc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực tiêu cực.

HYTV

Tin cùng chuyên mục

 • Lực lượng vũ trang Văn Giang – Đơn vị xuất sắc toàn diện

  Lực lượng vũ trang Văn Giang – Đơn vị xuất sắc toàn diện

   20 giờ trước

 • Ân Thi đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu, cụm công nghiệp

  Ân Thi đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu, cụm công nghiệp

   20 giờ trước

 • Giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

  Giảm áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

   20 giờ trước

 • Giao ban UBND tỉnh

  Giao ban UBND tỉnh

   21 giờ trước

 • Chỉ huy Quân sự xã Đoàn Đào, phát huy vai trò lãnh đạo công tác quân sự

  Chỉ huy Quân sự xã Đoàn Đào, phát huy vai trò lãnh đạo công tác quân sự

   1 ngày trước