Thẩm định xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2021

Thứ 6, 14.01.2022 | 09:43:36

Đoàn thẩm định các xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của tỉnh vừa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả thẩm định năm 2021.

HYTV

Tin cùng chuyên mục