Văn Lâm từ huyện thuần nông đến đầu tàu kinh tế của tỉnh

Thứ 7, 01.01.2022 | 22:16:53

Cùng với sự kiện tái lập tỉnh Hưng Yên năm 1997, đến năm 1999 huyện Văn Lâm cũng được tái lập trên cơ sở chia tách từ huyện Mỹ Văn. Một phần tư thế kỷ không phải là thời gian quá dài nhưng Văn Lâm đã có sự chuyển mình mạnh mẽ từ 1 huyện thuần nông trở thành huyện có công nghiệp phát triển, nhiều năm liên tục là địa phương đóng góp nhiều nhất cho ngân sách tỉnh Hưng Yên.

HYTV

Tin cùng chuyên mục