Phát triển kinh tế, gắn với an sinh xã hội.

Thứ 3, 07.12.2021 | 21:42:32

Năm 1997 tái lập tỉnh, Hưng Yên là tỉnh nghèo, thuần nông và độc canh cây lúa, đời sống kinh tế của người dân rất khó khăn, tỷ lệ hộ đói và hộ nghèo còn cao. 25 năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, Hưng Yên đã đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo đưa đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao.

HYTV

Tin cùng chuyên mục