Xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp - xã nể nang, dân còn điểm tỳ.

Chủ nhật, 28.11.2021 | 20:14:48

Trong xử lý và ngăn chặn các vi phạm mới trên đất nông nghiệp, có tình trạng, 1 số địa phương nể nang, chưa làm quyết liệt. Điều này, đang là những rào cản, " điểm tỳ" cho những hộ vi phạm nghe ngóng, chưa tháo dỡ các công trình vi phạm theo kế hoạch đề ra.

HYTV

Tin cùng chuyên mục