Quy định 37 tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên.

Thứ 6, 26.11.2021 | 21:35:01

Quy định số 37 của Ban Bí thư về những điều đảng viên không được làm mới được ban hành ngày 25/10/2021 trên cơ sở đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy định số 47, cập nhật bổ sung kịp thời những chỉ đạo mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước với các điều khoản chặt chẽ, cụ thể. Trong đó có những nội dung tạo thuận lợi cho hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật khi đảng viên có vi phạm

Thu Hoà - Anh Phương

Tin cùng chuyên mục