Thiếu máy tính, rào cản học trực tuyến

Thứ 7, 25.09.2021 | 20:27:32

Hiện nay các Nhà trường đang thực hiện nghiệm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Công văn số 1989 của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong quá trình dạy và học trực tuyến hiện nay còn gặp 1 số khó khăn trong đó có việc xuất hiện các sự cố gây gián đoạn việc học.

Phạm Hà - Quang Tú 

Tin cùng chuyên mục

 • Nơi Bác Hồ trò chuyện với chiến sỹ công binh

  Nơi Bác Hồ trò chuyện với chiến sỹ công binh

   11 giờ trước

 • Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ

  Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ

   11 giờ trước

 • Hiệu quả sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, đơn vị

  Hiệu quả sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, đơn vị

   1 ngày trước

 • Tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh khác về địa phương

  Tăng cường kiểm soát người từ các tỉnh khác về địa phương

   1 ngày trước

 • Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

  Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

   1 ngày trước