Thiếu máy tính, rào cản học trực tuyến

Thứ 7, 25.09.2021 | 20:27:32

Hiện nay các Nhà trường đang thực hiện nghiệm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Công văn số 1989 của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong quá trình dạy và học trực tuyến hiện nay còn gặp 1 số khó khăn trong đó có việc xuất hiện các sự cố gây gián đoạn việc học.

Phạm Hà - Quang Tú 

Tin cùng chuyên mục

 • Thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026

  Thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ năm khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026

   21 giờ trước

 • Thủ tướng chính phủ gặp mặt lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid 19

  Thủ tướng chính phủ gặp mặt lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid 19

   2 ngày trước

 • Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch Covid 19

  Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch Covid 19

   2 ngày trước

 • Chùa Đồng Lý – địa chỉ đỏ cách mạng

  Chùa Đồng Lý – địa chỉ đỏ cách mạng

   2 ngày trước

 • Vai trò của kiểm tra Đảng trong thực hiện kế hoạch 93A

  Vai trò của kiểm tra Đảng trong thực hiện kế hoạch 93A

   2 ngày trước