Hưng Yên đứng thứ 3 toàn quốc về phục vụ hành chính công

Thứ 6, 07.06.2024 | 10:40:14

Trên cơ sở kết quả đồng bộ công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công từ đầu năm 2024 đến nay của tỉnh  Hưng Yên xếp hạng thứ 03/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

HYTV

Tin cùng chuyên mục