Hưng Yên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác GPMB triển khai các công trình, dự án

Thứ 5, 22.02.2024 | 08:55:24

Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành GPMB 333 dự án với tổng diện tích GPMB gần 3.800 ha - Đây là kết quả nổi bật sau 02 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả trên đã đóng góp không nhỏ vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, đưa tăng trưởng kinh tế GRDP của Hưng Yên đứng thứ 7 /63 tỉnh, thành phố.

HYTV

Tin cùng chuyên mục