Huyện Văn Lâm sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Thứ 3, 20.02.2024 | 10:09:42

Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh và của quê hương, gần 190 thanh niên của huyện Văn Lâm đã sẵn sàng, hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

HYTV

Tin cùng chuyên mục