Xuân về trên vùng quê đổi mới Xuân Dục

Thứ 6, 16.02.2024 | 09:15:46

Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã  giúp cho bộ mặt nông thôn thay đổi toàn  diện. Nhờ đó mà mỗi năm trôi qua, người dân lại được vui Tết đón Xuân với một diện mạo mới của quê hương. Ghi nhận tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào.

HYTV

Tin cùng chuyên mục