Quy hoạch tốt giúp giải phóng mặt bằng thuận lợi

Thứ 4, 15.11.2023 | 09:00:28

Công tác quy hoạch đô thị đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, có tính ổn định và phát triển lâu dài. Khi có quy hoạch tốt thì nhân dân sẽ ủng hộ. Chính vì thế mà công tác GPMB sau này sẽ thuận lợi hơn.

HYTV

Tin cùng chuyên mục