Thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài tại Hưng Yên

Thứ 4, 09.09.2020 | 17:20:07

Chiều 7/9, tại trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên, Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài tỉnh do ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ công tác chủ trì hội nghị bàn các giải pháp để thúc đẩy hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài vào tỉnh Hưng Yên. Cùng dự có các thành viên tổ công tác và đại diện lãnh đạo tham tán thương mại Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, lãnh đạo khu công nghiệp Thăng Long 2.

HYTV xin đăng tải toàn văn thông báo kết luận của ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị: 

HYTV