Từ chối vào danh sách hộ nghèo

Thứ 2, 20.12.2021 | 21:22:39

Với nhận thức: đói nghèo là điều đáng hổ thẹn và quyết không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 vừa qua một số hộ khó khăn trên địa bàn huyện Phù Cừ đã từ chối nhận hộ nghèo.

HYTV

Tin cùng chuyên mục