Ông Thảo ủng hộ 16 tỷ đồng để xây dựng các công trình văn hóa tại địa phương

Thứ 6, 19.03.2021 | 11:32:35

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, trên địa bàn huyện Khoái Châu đã xuất hiện nhiều điển hình tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, hỗ trợ kinh phí… để làm đường giao thông nông thôn và các công trình thiết chế văn hóa khác. Tiêu biểu là ông Lê Xuân Thảo, xã Ông Đình là một điển hình.

Bích Phượng - Hoàng Giang

Tin cùng chuyên mục