Gian nan bảo tồn nhà cổ ở Tiên Lữ

Thứ 5, 05.03.2020 | 09:29:16

Hiện nay, việc bảo tồn những ngôi nhà cổ đang gặp nhiều khó khăn do sự biến đổi của thời buổi kinh tế thị trường, cũng như nhiều nơi người dân và chính quyền địa phương chưa thực sự coi trọng vấn đề này.

Hoàng Hạnh - Lưu Hiền 

Tin cùng chuyên mục