Xã Phụng Công - Điểm sáng trong giữ gìn, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Xã Phụng Công - Điểm sáng trong giữ gìn, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

Xã Phụng Công huyện Văn Giang không chỉ là địa phương đi đầu trong công tác xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao, mà địa phương này còn là điểm sáng trong công tác giữ gìn và nâng cao các tiêu chí, nhất là trong chỉ đạo tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân.

 5 ngày trước