An sinh xã hội - Nền tảng cho Hưng Yên tăng trưởng toàn diện và bền vững

An sinh xã hội - Nền tảng cho Hưng Yên tăng trưởng toàn diện và bền vững

Những năm qua, công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh Hưng Yên quan tâm, chú trọng. Tỉnh đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 12 giờ trước
 • Những phụ nữ tiêu biểu trong công tác hội

  Những năm qua, từ phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ phụ nữ tiêu biểu, đi đầu trong các hoạt động xây dựng nếp sống mới, văn minh, hiện đại, góp phần tô điểm thêm cho phẩm chất tốt đẹp, truyền thống sáng ngời của phụ nữ Việt Nam.

   13 giờ trước
 • Ngành giáo dục Hưng Yên giai đoạn 2015 – 2020: Đổi mới và phát triển

  Nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 18 về thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 -2020, một số định hướng đến năm 2025, ngành Giáo dục Hưng Yên đã đạt 1 số thành tựu nổi bật.

   13 giờ trước
 • Niềm vui trên những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tỉnh Hưng Yên đã khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều công trình lớn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   13 giờ trước