Cận thị học đường gia tăng và có xu hướng trẻ hoá

Cận thị học đường gia tăng và có xu hướng trẻ hoá

Cận thị học đường đang trở thành một vấn nạn với lứa tuổi học sinh. Hiện nay, tỷ lệ cận thị ở trẻ em ngày một tăng cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập và sinh hoạt của các em.

 15 giờ trước