Ông Thảo ủng hộ 16 tỷ đồng để xây dựng các công trình văn hóa tại địa phương

Ông Thảo ủng hộ 16 tỷ đồng để xây dựng các công trình văn hóa tại địa phương

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, trên địa bàn huyện Khoái Châu đã xuất hiện nhiều điển hình tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, hỗ trợ kinh phí… để làm đường giao thông nông thôn và các công trình thiết chế văn hóa khác. Tiêu biểu là ông Lê Xuân Thảo, xã Ông Đình là một điển hình.

 1 tháng trước
 • Thượng úy công an nhặt được của rơi, trả người bị mất

  7 tháng trước
  7,338 lượt xem
 • Bà Vũ Thị Thắm - Chi hội trưởng phụ nữ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

  7 tháng trước
  3,047 lượt xem
 • Em Trần Lê Ngọc Anh – Điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

  7 tháng trước
  4,666 lượt xem
 • Người chiến sĩ công an của những chuyên án đặc biệt

  7 tháng trước
  15,466 lượt xem
 • Em Nguyễn Ngọc Trâm Anh với phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ"

  7 tháng trước
  5,502 lượt xem
 • Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bắc Khu - Điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05

  8 tháng trước
  4,106 lượt xem
 • Thanh niên xã Hiệp Cường có nhiều hành động đẹp trong mùa dịch

  8 tháng trước
  4,491 lượt xem
 • Những nông dân 4.0 trong phong trào thi đua yêu nước

  8 tháng trước
  2,789 lượt xem
 • Thượng tá Đinh Hồng Phong 2 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp quân khu

  8 tháng trước
  4,638 lượt xem
 • Người dân thôn Lệ Chi hiến đất làm đường

  8 tháng trước
  8,366 lượt xem
 • Nông dân Đào Minh Chuyên điển hình trong phong thi đua yêu nước

  8 tháng trước
  2,230 lượt xem
 • Gặp các bác sỹ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

  8 tháng trước
  2,447 lượt xem
 • Gương sáng trong phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở Tiên Lữ

  8 tháng trước
  2,289 lượt xem
 • Chất thép của trung tá cảnh sát hình sự

  8 tháng trước
  1,744 lượt xem
 • Chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid - 19

  8 tháng trước
  2,141 lượt xem