Thực hành sơ tán nhân dân, đánh địch tiến công hỏa lực đường không

Thực hành sơ tán nhân dân, đánh địch tiến công hỏa lực đường không

Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (KVPT) năm 2017, sáng 27/9, Hội đồng diễn tập tỉnh đã tổ chức thực hành báo động, sơ tán nhân dân, học sinh, thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ các mục tiêu và tổ chức lực lượng cứu sập, cứu hoả, khắc phục hậu quả. 

 3 năm trước