Hưng Yên bài ca vang xa

Hưng Yên bài ca vang xa

1 năm trước
 Khúc ca mùa xuân quê hương.

Khúc ca mùa xuân quê hương.

1 năm trước
Miền đất yêu thương.

Miền đất yêu thương.

1 năm trước
Tự hào mảnh đất quê hương.

Tự hào mảnh đất quê hương.

1 năm trước
Hát Văn nét đẹp văn hóa Việt.

Hát Văn nét đẹp văn hóa Việt.

1 năm trước