Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh với quê hương Hưng Yên.

1,200 Lượt xem
21/04/2018