Lưu giữ hồn quê: Giao lưu văn hóa giữa 2 làng Phả Lê và Đồng Chung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm

Lưu giữ hồn quê: Giao lưu văn hóa giữa 2 làng Phả Lê và Đồng Chung, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm

212 Lượt xem
11/02/2018

Giao lưu - Đối thoại