Hành trình thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

7,291 Lượt xem
03/05/2017