UBND tỉnh họp về một số nội dung quan trọng

Thứ 3, 06.04.2021 | 09:10:14

UBND tỉnh họp với các thành viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về 1 số nội dung quan trọng.

Thanh Sơn - Anh Phương

Tin cùng chuyên mục