Chuyển đổi số trong nông nghiệp - Xu hướng tất yếu của thời đại

Thứ 6, 02.04.2021 | 08:34:55

Theo Quyết định số 749 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nông nghiệp là một trong 8 ngành ưu tiên chuyển đổi số.

HYTV

Tin cùng chuyên mục