Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch

Thứ 6, 02.04.2021 | 08:23:25

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11, ngày 1/4/2021, Quốc hội khóa XIV tiếp tục làm công tác nhân sự trong đó có nội dung về tiến hành các thủ tục bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ

HYTV

Tin cùng chuyên mục