Gánh nặng chứng chỉ của giáo viên

Thứ 3, 30.03.2021 | 08:37:49

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo vùa ban hành một loạt thông tư về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường học công lập. Với các thông tư này, nhiều giáo viên đang gặp áp lực phải hoàn thành các chứng chỉ nghề nghiệp nếu không muốn bị tụ hạng và giảm lương.

Phạm Hà - Quang Tú, Phan Phiên

Tin cùng chuyên mục