Hợp tác xã giống cây trồng Thành Phát ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh

Thứ 4, 03.03.2021 | 09:33:15

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh giống cây trồng, HTX Giống cây trồng Thành Phát đã đạt doanh thu khá cao so với mặt bằng chung của hệ thống. Đây đang là hướng đi đúng đắn với các HTX trong thời kỳ mới.

Đoàn Kết - Phú Thái

Tin cùng chuyên mục