Dạy học online – ưu điểm và bất cập

Thứ 5, 25.02.2021 | 22:06:26

Trong bối cảnh học sinh phải nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, học trực tuyến là giải pháp tình thế, giúp các em duy trì nền nếp học tập, không bị lãng quên kiến thức. Tuy nhiên, hình thức học tập này cũng có nhiều bất cập.

Thu Hà - Phan Phiên

Tin cùng chuyên mục