Dự báo vụ nhãn năm 2021 đạt sản lượng cao.

Thứ 3, 23.02.2021 | 10:33:20

Do trình độ thâm canh, chăm sóc nhãn của các nhà vườn ngày một tiến bộ, kết hợp thời tiết thuận lợi cho nhãn ra lộc, ra hoa nên hầu hết các HTX sản xuất nhãn trên địa bàn tỉnh đều nhận định vụ nhãn 2021 sẽ được mùa và cho sản lượng cao.

Vũ Tường – Phan Phiên

Tin cùng chuyên mục