Điểm bán hàng bình ổn giá xã Yên Phú đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân đang thực hiện cách ly

Thứ 3, 23.02.2021 | 09:20:01

Sau hơn 10 ngày hoạt động, điểm bán hàng bình ổn giá của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 xã Yên Phú đã cung ứng đủ nhu cầu lương thực, thực phẩm cho người dân trong thời gian cách ly.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục