Ân Thi truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến F0 tại quán Hùng Tàu 3, Phố Nối, thị xã Mỹ Hào

Thứ 6, 19.02.2021 | 08:34:24

Ngay sau khi nhận được thông tin của Trung tâm y tế huyện Ân Thi về các trường hợp có tiếp xúc đến F0 quê huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tại quán Hùng Tàu 3, địa chỉ Phố Nối, thị xã Mỹ Hào vào ngày 30/1. Hiện nay các địa phương trong huyện n Thi khẩn trương truy vết các trường hợp có liên quan

Thu Trang - Ngọc Tân

Tin cùng chuyên mục