Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Phóng tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016 -2021

Thứ 3, 01.12.2020 | 09:36:32

Tại kỳ họp thứ Mười bốn, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021,Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã có bài phát biểu nêu một số nét chính về những thành tựu đạt được và những tồn tại hạn chế của UBND các cấp trong nhiệm kỳ 5 năm mà đồng chí là người đứng đầu lãnh đạo và điều hành UBND tỉnh. Những kết quả đạt được là kinh nghiệm và bài học quý báu trong công tác quản lý, điều hành của các đồng chí lãnh đạo UBND các cấp trong thời gian tới.

Đài PT&TH Hưng Yên trân trọng giới thiệu bài phát biểu tại kỳ họp:


HYTV

Tin cùng chuyên mục