Kiện toàn một số chức danh do HĐND tỉnh bầu

Thứ 3, 01.12.2020 | 09:09:58

Trong buổi chiều 30/12, kỳ họp đã nghe 1 số báo cáo về công tác kiểm sát, xét xử năm 2020 và tiến hành kiện toàn 1 số chức danh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Phương Thảo - Phan Phiên - Ngọc Tân

Tin cùng chuyên mục