Xã Thuỵ Lôi mở rộng gần gấp đôi diện tích trồng hoa, mang lại thu nhập trên 40 triệu đồng /sào/năm

Thứ 6, 20.11.2020 | 09:23:36

Trước đây, xã Thụy lôi, huyện Tiên Lữ chỉ có vài gia đình trồng hoa, diện tích manh mún. Nhận thấy giá trị kinh tế cao, nhiều gia đình đã học tập chuyển đổi cây trồng từ những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng hoa. Thu nhập trên 40 triệu đồng/sào/năm.

Lê Đức - Đặng Kiên

Tin cùng chuyên mục