Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Thứ 5, 19.11.2020 | 09:25:22

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2015 – 2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội vận động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hiến kế xây dựng NTM, đóng góp trên 370 tỷ đồng, hiến trên 800 nghìn m2 đất thổ cư, gần 500 ha đất nông nghiệp, tham gia trên 700 nghìn ngày công xây dựng NTM.

Thu Trang - Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục