Hưng Yên: Bước chuyển sau một nhiệm kỳ ở Hưng Yên

Thứ 5, 22.10.2020 | 10:16:24

Cùng với đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ thì việc phát triển hạ tầng và thu hút dự án vào đầu tư là ba khâu đột phá đã được Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trên cơ sở đó, các địa phương trong tỉnh đã huy động các nguồn lực, giúp Hưng Yên hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ này.

Đức Sỹ - Đồng Hoàng

Tin cùng chuyên mục