An sinh xã hội - Nền tảng cho Hưng Yên tăng trưởng toàn diện và bền vững

Thứ 4, 21.10.2020 | 10:46:17

Những năm qua, công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh Hưng Yên quan tâm, chú trọng. Tỉnh đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thu Hòa

Tin cùng chuyên mục